Informacje

Błękitna biogospodarka to biogospodarka oparta na zrównoważonej eksploatacji biologicznych zasobów wód, ich wykorzystaniu jako surowca w przetwórstwie i innych gałęziach przemysłu (np. energetyce) aż do wytworzenia najbardziej skomplikowanych produktów służących dobru człowieka.

Grupy badawcze centrum kompetencji Blueeconomy:

 • BIOAQUA – obejmująca akwakulturę i bioinżynierię środowiska wodnego
 • AQUAQUALITY – obejmująca zagadnienia jakości i identyfikacji surowców pochodzenia wodnego
 • AQUACATCH – obejmująca zagadnienia pozyskiwania surowców pochodzenia wodnego z środowiska naturalnego
 • AQUAFOOD – obejmująca zagadnienia produkcji i wytwarzania żywności pochodzenia wodnego
 • AQUAMATERIAL – obejmująca zagadnienia wykorzystania zasobów środowiska wodnego do otrzymywania nowych materiałów specjalnego przeznaczenia
 • AQUAMEDIC – obejmująca zagadnienia wykorzystania zasobów środowiska wodnego w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej
 • AQUAMONIT – obejmująca zagadnienia jakości środowiska wodnego i jego potencjalnego wpływu na  jakość surowców.

Opracowane wynalazki i nowe technologie:

 1. Środek do czyszczenia wody z rozpuszczonych związków fosforu (CBiIMO)
 2. Sposób wytwarzania środka do czyszczenia wody z rozpuszczalnych związków fosforu i środek do czyszczenia wody z rozpuszczonych związków fosforu (CBiIMO)
 3. Prozdrowotny produkt spożywczy (CBiIMO)
 4. Sposób wytwarzania prozdrowotnego produktu spożywczego (CBiIMO)
 5. Sposób wytwarzania mikrokapsułek (CBiIMO)

dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496660
Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496594
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496580
dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496697
dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496575
dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496682
dr hab. Jolanta Kempter, prof. nadzw.
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496663
dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska-Wąs
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
+48914496542